Qua văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ trẻ em

By

Qua văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ trẻ em

Hướng dẫn

Trẻ em là mầm non của đất nước, là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc giáo dục vì đây chính là nguồn lực phát triển, xây dựng đất nước trong tương lai. Qua văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ trẻ em.

I. Dàn ý chi tiết cho đề trình bày nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ trẻ em

1. Mở bài

Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ trẻ em: Trẻ em trên thế giới nói chung và trẻ em của mỗi quốc gia, dân tộc nói riêng đều là những mầm non tương lai, là trụ cột của xã hội

2. Thân bài

– Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em

  • Tương lai của quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào thế hệ trẻ: Sự phát triển hay chính tương lai của mỗi quốc gia dân tộc và thế giới đều đang phụ thuộc và hy vọng vào sự chăm sóc, bảo vệ trẻ em
  • Phản ánh trình độ văn minh và bản chất xã hội: khẳng định vai trò của trẻ em đối với vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế
  • Sự quan tâm của cộng đồng quốc tế: Đối với cộng đồng quốc tế trên thế giới, vấn đề quan tâm chăm soc và bảo vệ phát triển cho trẻ em được quan tâm một cách thích đáng
  • Đối với Việt Nam: Ở Việt Nam, chúng ta đã vạch ra những kế hoạch hành động, chính sách bảo vệ rất cụ thể
Xem thêm:  Soạn văn Trau dồi vốn từ – Chương trình Ngữ văn lớp 9

3. Kết bài

Nhận định của em về vai trò của xã hội và bản thân: Bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ cao cả và quan trọng của dân tộc cũng như nhân loại.

Bài liên quan tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em:

>>Phân tích những khó khăn và thách thức trong công cuộc bảo vệ trẻ em trên thế giới

>>Hướng dẫn soạn văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ emt

>>Soạn văn Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Chương trình Ngữ văn lớp 9

Loading...

II. Bài tham khảo

Trẻ em trên thế giới nói chung và trẻ em của mỗi quốc gia, dân tộc nói riêng đều là những mầm non tương lai, là trụ cột của xã hội, chính vì vậy nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia dân tộc là bảo vệ và chăm sóc, phát triển trẻ em. Chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vai trò của trẻ em theo UNESCO “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

Sự phát triển hay chính tương lai của mỗi quốc gia dân tộc và thế giới đều đang phụ thuộc và hy vọng vào sự chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tất cả những phẩm chất, trí tuệ, sức khỏe và năng lực của trẻ em sẽ quyết định tương lai, vận mệnh đất nước. Giống như Bác Hồ đã khẳng định “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Qua câu nói của Bác Hồ ta cũng có thể khẳng định vai trò của trẻ em đối với vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế. Và chính sự quan tâm và đặc biệt chú ý tới vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em sẽ phản ánh trình độ văn minh và bản chất xã hội của dân tộc hay quốc gia đó.

Đề cập tới thực trạng quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và của chính phủ Việt Nam nói riêng về các vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em, dù đặt ở địa vị nào chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách chân thực nhất về vấn đề này. Đối với cộng đồng quốc tế trên thế giới, vấn đề quan tâm chăm soc và bảo vệ phát triển cho trẻ em được quan tâm một cách thích đáng, cụ thể như năm 1989 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em đã được ra đời, công ước này thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em như: nhóm quyền sống còn, nhóm quyền bảo vệ, nhóm quyền phát triển, và nhóm quyền tham gia. Ngoài ra còn đưa ra những nhiệm vụ rất cụ thể và toàn diện để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ở Việt Nam, chúng ta đã vạch ra những kế hoạch hành động, chính sách bảo vệ rất cụ thể như các chính sách hỗ trợ trẻ em nghèo đói, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, trường học và thiết bị dạy học, đóng góp quỹ vì trẻ em chất độc màu da cam, mở các trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật,… tất cả để đem lại sự bình đằng và quyền lợi của trẻ em.

Bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ cao cả và quan trọng của dân tộc cũng như nhân loại, một tổ chức hay một cá nhân không thể nào chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt sứ mệnh này, chính vì vậy cần có sự chung tay góp sức của toàn thể xã hội. Ngay những học sinh chúng ta hãy cùng góp sức trong nỗ lực ấy, cùng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để xứng đáng với trọng trách chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo Khotangvanhoc.com

Loading...

You may also like